Linh kiện Iphone


Kính Iphone 7

Kính Iphone 7

200,000

Kính Iphone 8

Kính Iphone 8

250,000

Kính Iphone X

Kính Iphone X

500,000

Mic Oppo A5s

Mic Oppo A5s

200,000

Rung Iphone 5s

Rung Iphone 5s

100,000

Uy Tín

Nhanh Chóng

Chất Lượng

Gọi Ngay
Minh Phát Mobile rất cám ơn

đã đến và sử dụng dịch vụ